Climatizer Plus

Foukaná celulózová izolace, skvělá cena, ekologická a zdravotně nezávadná, odolná proti ohni, plísním, hlodavcům a houbám.

Celulózová izolace Climatizer Plus® se vyrábí na základě původní kanadské licence již od roku 1991. Díky jedinečné technologii výroby má Climatizer Plus® vynikající parametry v oblasti tepelné a zvukové izolace.

Climatizer Plus

K přednostem patří také dlouhá životnost izolačního materiálu a záruka odborného provedení vlastní aplikace. Prostřednictvím husté sítě regionálních aplikačních partnerů je materiál snadno dostupný ve všech oblastech ČR i SR.

Aplikace foukané izolace Climatizer Plus® je velmi jednoduchá a rychlá. Provádí se tzv. zafoukáváním do dutin mezistěnami, do střech a jako foukaná izolace stropu. Foukaná tepelná izolace znamená zateplení, kde cena není jedinou výhodou. Jemná celulózová vlákna proniknou při aplikaci velmi snadno i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kam se žádný jiný izolační materiál nedostane. Vlákna jsou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez mezer a spár. Díky kompaktnosti izolační vrstvy nemusí mít uživatel obavu z výskytu tepelných mostů, což není u izolantů v deskové podobě prakticky dosažitelné.

Climatizer Plus

Funkce izolace tohoto materiálu je založena na oddělení vzduchu bez pohybu v mikroprostorách mezi vlákny a dokonalém přilnutí vláknité hmoty k ostatním částem konstrukce. V kombinaci s membránami regulujícími difuzi vodních par konstrukcemi lze efektivně zpříjemnit pobyt v interiéru, aniž by byl vyvolán pocit nepohody vlivem absolutního uzavření konstrukce za pomoci zcela těsných parozábran.

Můžeme říci, že Climatizer Plus® ve své podstatě přirozeně „dýchá“. Pokud dochází k přehřívání konstrukcí zejména v letním období, je tento izolant schopný akumulovat do sebe až dvojnásobné množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými izolanty. V případě horkého dne se valná část zbytkového tepla akumuluje postupně v izolaci, aniž by pronikla do interiéru. V noci se pak postupně izolace opět ochladí a je připravena na další horký den. V zimě naopak vyrovnává tepelnou pohodu v průběhu celého dne. To je citelně znát například u dřevostaveb nebo v obytném podkroví.

Climatizer Plus

V praxi je Climatizer Plus® využíván prozateplení vodorovných ploch jako jsou stropy nebo půdní prostory, kde lze materiál většinou ihned aplikovat s minimálními nároky na stavební přípravu. Rychlá je také izolace pultových nebo šikmých střech. Velmi zajímavá je aplikace izolačního materiálu Climatizer Plus® do odvětrávaných dvouplášťových střech panelových domů. Doplnění izolačního materiálu metodou zafoukání je nejsnazší cestou, jak tyto střechy zrekonstruovat.


Co je Climatizer Plus?

 • celulózová vlna, vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru)
 • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
 • montáž izolace speciálním strojním zařízením (foukaná izolace, stříkaná izolace, dutinová izolace)
 • izolace je součástí uceleného a prověřeného systému izolací COMPRI®

Climatizer Plus


Technické vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • maximální teplota použití = 105oC

Climatizer Plus


Ekonomické vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS

 • v ceně izolace také aplikace (práce)
 • bezodpadní technologie, nevznikají odřezky a odpad
 • není nutná složitá demontáž konstrukce
 • vysoká rychlost aplikace, snadný přesun hmot
 • dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez spár a tepelných mostů –> časové úspory při ošetřování detailů
 • není nijak narušen chod domácnosti nebo organizace
 • aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let
 • správná cena bez nutnosti vlastní kutilské práce

Climatizer Plus


Další vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS

 • z 90% výroby je CLIMATIZER PLUS vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
 • CLIMATIZER PLUS je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku
 • tepelně akustická izolace s názvem CLIMATIZER PLUS má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu (rok 1973)
 • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření -> zaručena kvalita a stálost
 • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
 • aplikace tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS není vázána na počasí a roční období
 • CLIMATIZER PLUS je ekologicky šetrný výrobek
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS je registrována v systému Nová zelená úsporám
 • dokumenty ke stažení, podrobné technické informace, technický list ke stažení
 • na materiál poskytována záruka 20 let!

Climatizer Plus

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2016 - 2020 Izolace Kanev · Počet návštěv: 119871 (6341)